Ważne

Wydział Biologii UW zobowiązuje się do przeciwdziałania kryzysowi ekologiczno-klimatycznemu

Źródło obrazka: https://pixabay.com/pl/zmiany-klimatu-globalne-ocieplenie-2063240/
W dniu 24 września 2019 r. Rada Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego przyjęła uchwałę w sprawie kryzysu klimatyczno-ekologicznego. Czytamy w niej m.in.

 

„W obliczu wywołanych działaniami ludzkimi postępujących zmian klimatu, dewastacji środowiska i towarzyszącego im drastycznego spadku różnorodności biologicznej w skali globalnej, uznając, że przeciwdziałanie tym zmianom jest jednym z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi współczesne społeczeństwo, zobowiązujemy się do niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do powstrzymania kryzysu klimatyczno-ekologicznego.”
W kolejnych punktach wymieniono zobowiązania Władz Wydziału, pracowników i studentów. Od dziś kryterium ograniczenia śladu węglowego i wpływu na środowisko ma być uwzględniane przy podejmowaniu wszelkich decyzji, dla których jest ono adekwatne. Wydział podjął się też opracowania długoterminowej strategii ograniczenia śladu węglowego, zmniejszenia energochłonności budynków, wprowadzenia pełnej segregacji odpadów, a także prowadzenia skutecznej edukacji dotyczącej globalnych zmian klimatu i zagrożeń środowiskowych oraz stania na straży wiedzy i metody naukowej w debacie publicznej na te tematy. Na koniec zaapelowano do władz Uniwersytetu Warszawskiego o opracowanie strategii osiągnięcia przez Uniwersytet neutralności klimatycznej w możliwie bliskiej cezurze czasowej.
Równocześnie z przyjęciem uchwały przez Radę Wydziału, weszła w życie lista szczegółowych procedur i zaleceń Dziekana Wydziału, w tym, m.in., wprowadzenie szkolenia dotyczącego odpowiedzialności klimatyczno-ekologicznej dla studentów rozpoczynających naukę, zalecenie ograniczenia służbowych podróży lotniczych, zalecenie stosowania papieru z recykllingu, zasada dostępności posiłków wegańskich w stołówce Wydziału i na spotkaniach konferencyjnych oraz eliminacja jednorazowych opakowań plastikowych.
Wiktor Kotowski 
Zobacz też:

dr hab. Wiktor Kotowski, prof. UW jest pracownikiem Zakładu Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.