Ważne

Białowieża Science Initative, Warszawa, 25 listopada 2019.

„Rówienniki litewskich wielkich kniaziów, drzewa 
Białowieży, Świtezi, Ponar, Kuszelewa!” - pisał Mickiewicz w „Panu Tadeuszu”. Na zdjęciu dęby w Puszczy Białowieskiej, fot. Karol Zub.

Przekazujemy zaproszenie od Agaty Konczal do wzięcia udziału w spotkaniu dotyczącym ochrony Puszczy Białowieskiej. Dr Agata Konczal jest członkinią Europejskiego Instytutu Leśnego (European Forest Institute)

Szanowni Państwo,  
 
Mamy przyjemność zaprosić Państwa na wydarzenie: “Białowieża Science Initative. Prezentacja inicjatywy, omówienie rezultatów, dyskusja z uczestnikami BSI”. 

Wydarzenie zorganizowane jest przez Europejski Instytut LeśnyInstytut Badawczy Leśnictwa oraz Białowieską Stację Geobotaniczną UW i odbędzie się 25 listopada w Warszawie, na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (Ilii Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa) w Auli pomiędzy 10.00 a 13.00.  

Białowieża Science Initative zorganizowana przez Europejski Instytut Leśny (EFI) zgromadziła 20 naukowców reprezentujących różne punkty widzenia na kwestię konfliktu w Puszczy Białowieskiej. Zadaniem naukowców był przegląd dostępnej wiedzy naukowej dotyczącej zaistniałych kontrowersji, począwszy od ochrony przyrody, poprzez gospodarkę leśną, historię lasu, aspekty społeczno-ekonomiczne, aż do kwestii polityki leśnej i zarządzania.  

Podczas wydarzenia zaprezentowany zostanie proces i kluczowe ustalenia inicjatywy. Następnie, sesja plenarna koncentrować się będzie na wnioskach płynących z BSI oraz konfliktu w Puszczy Białowieskiej dla kwestii ochrony lasów i gospodarki leśnej w Polsce i Europie, a także na roli nauki i badań naukowych w tych kwestiach. 

Dalsze informacje znajdują się pod tym linkiem. Rejestracja dostępna jest na stronie EventBrite.  Załączamy również plan spotkania.  

Z poważaniem, Agata Konczal