Ważne

Konferencja „Stare, zamierające i martwe drzewa w lasach gospodarczych” – 25-26 marca 2020

Martwe drewno, fot. M. Żywiec (materiały organizatorów konferencji "Stare, zamierające i martwe drzewa w lasach gospodarczych”)

W imieniu Organizatorów zapraszamy na konferencję:

„Stare, zamierające i martwe drzewa w lasach gospodarczych a funkcjonowanie gospodarstwa leśnego i ochrona różnorodności biologicznej”

Szczegóły dotyczące konferencji oraz rejestracji dostępne są na stronie:

www.botany.pl/konferencjamartwedrewno2020

Organizatorzy piszą m.in.:

Coraz powszechniejsze jest przekonanie, że same parki narodowe i rezerwaty przyrody nie zapewnią sukcesu w zachowaniu bogactwa przyrodniczego naszych lasów. Dlatego ochronie przyrody coraz lepiej powinno służyć zrównoważone i wielofunkcyjne leśnictwo. Powodzenie w tym ważnym i trudnym dziele zależy jednak nie tylko od leśników. Dla osiągnięcia sukcesu konieczna jest współpraca gospodarzy lasów ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami: przede wszystkim z przyrodnikami – biologami i reprezentantami nauk leśnych oraz członkami organizacji ekologicznych, a także pracownikami administracji ochrony przyrody, dyrekcji parków narodowych i parków krajobrazowych. Uważamy, że wszystkim przyświeca ten sam cel, którym jest ochrona przyrody polskich lasów, a dla jego realizacji konieczne jest współdziałanie wymienionych środowisk. Dlatego zapraszamy wszystkie wymienione społeczności do zaprezentowania rezultatów własnych badań, przedstawienia swoich poglądów i poddania ich pod dyskusję w ramach nadchodzącej Konferencji.

Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 marca 2020 r. (środa-czwartek) na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.

Organizatorami konferencji są:

 


Przy okazji warto przypomnieć film dokumentalny „Las potrzebuje drewna” z 2007 r. o którym już kiedyś pisaliśmy.