Ważne

Lasy – nowa strategia Unii Europejskiej. Konsultacje publiczne

Puszcza Karpacka, okolice Arłamowa. fot. G. Leśniewski / Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze

Do 19.04 można zgłosić swoje uwagi do nowej strategii leśnej UE (na okres po 2021 r.). Strategia ta będzie opierać się na unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 r., obejmie cały cykl życia lasu i będzie promować liczne usługi świadczone przez lasy.

Każdy obywatel i każda obywatelka Unii Europejskiej może wziąć udział w konsultacjach. Szczegóły tutaj. Jeżeli nie wyświetla się polska wersja strony wystarczy kliknąć w ikonę „en” (jak na zdjęciu), pojawi się możliwość zmiany języka.

zdjęcie nr 1. W celu zmiany języka wyświetlania strony należy kliknąć ikonę „en”

Na temat Europejskiej Strategii na rzecz Bioróżnorodności i ochrony lasów w Polsce można przeczytać w artykule („Polskie lasy a Europejska Strategia na rzecz Bioróżnorodności – czas na mądre decyzje„) dr. Antoniego Kostki.

Instrukcja zgłaszania uwag:

1. Konieczne jest zalogowanie się (wystarczy klinknąć ikonę „zaloguj się”). Można to zrobić poprzez konta pokazane na zdjęciu.

zdjęcie nr 2. Konta, z których można się logować do kwestionariusza z uwagami.

2. Jeżeli nie wyświetla się polska wersja strony, zgodnie z wystarczy kliknąć w ikonę „en”, pojawi się możliwość zmiany języka.

3. Pojawi się wyjaśnienie celu konsultacji oraz kwestionariusz.

4. Należy pamiętać o kliknięciu przycisku „Wyślij”.

Gotowe, dziękujemy w imieniu lasów!