Ważne

Pięć punktów o odstrzale dzików w miastach

fot. Michał Żmihorski

1. Minimalizowanie konfliktów trzeba opierać na wiedzy, nie emocjach i intuicji, by nie pogorszyć sytuacji. Dlatego powinno się rozpocząć nie od strzelania, lecz od zebrania danych o dzikach w mieście: kiedy (sezonowo i dobowo) się pojawiają, w jakich miejscach, a w jakich nie, którędy i skąd przychodzą, co je przyciąga i jakie potencjalnie szkody robią. Powinien zatem powstać projekt naukowy, który rozpozna w sposób rzetelny ten temat, a którego wyniki będą wspomagały decyzje zarządzających miastem.

2. Dziki to mądre zwierzęta, pełniące ważną rolę w przyrodzie, ale ich obecność bardzo blisko ludzi nie jest dobra ani dla nas, ani dla nich. Nie należy ignorować potencjalnego zagrożenia ze strony dzików i bagatelizować szkód, które mogą wyrządzać. Nie należy również tych zagrożeń wyolbrzymiać.

3. Edukacja mieszkańców w temacie życia obok dzików pozwoliłaby minimalizować zagrożenie i konflikty na linii dzik-człowiek. Ważne jest tu zwrócenie uwagi m.in. na bezpieczeństwo dzieci, pilnowanie zwierząt domowych (psów, kotów), ograniczenie dostępu dzikom do odpadków spożywczych.

4. Myślę, że presja łowiecka wokół miast może paradoksalnie wypychać dziki z obszarów pozamiejskich do miasta, bo te mądre zwierzęta szybko się uczą, że w mieście jest bezpieczniej. Być może problem dzików w miastach jest pokłosiem akcji zwalczania ASF, która polegała na eksterminacji tych zwierząt w ich naturalnym środowisku.

5. Jeśli zabijanie schwytanych wcześniej dzików jest społecznie kontrowersyjne (co mnie nie dziwi), uważam, że zarządzający powinni wziąć to pod uwagę. Mamy możliwość skutecznego płoszenia dzików na różne sposoby: akustycznie, chemicznie, gumowa amunicja, grodzenie tras wejścia dzików do miasta. Można je też odławiać i wywozić poza miasto. Skuteczność i zasadność tych rozwiązać wymaga oceny, ale z pewnością należy brać je pod uwagę.


Dr hab. Michał Żmihorski, prof. IBS PAN, dyrektor Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk.


Warto też przeczytać:

List otwarty środowiska naukowego w sprawie redukcji populacji dzików (tutaj)

Reformujmy łowiectwo, zanim będzie za późno (tutaj)

Moralny wymiar polowania [esej] (tutaj)