Ważne

Naukowcy apelują: rewitalizując Zakrzówek, nie niszczmy jego przyrody

Gniewosz plamisty w małym kamieniołomie na krakowskim Zakrzówku. Fot. Adam Wajrak

Aktualizacja: Pod tym linkiem można zapoznać się z odpowiedzią Prezydenta Miasta na petycję.
Aktualizacja 2: Pod tym linkiem można zapoznać się z odpowiedzią Rady Miasta na petycję.

Do:
Prezydenta Miasta Krakowa, prof. dr hab. Jacka Majchrowskiego
Rady Miasta Krakowa
Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, mgr inż. Piotra Kempfa

DW:
Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
Media

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Radni, Szanowny Panie Dyrektorze,

w trosce o zachowanie i utrzymanie we właściwym stanie niezwykle cennego przyrodniczo terenu krakowskiego Zakrzówka, apelujemy o uwzględnienie w całości postulatów dotyczących inwestycji „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie”, przedstawionych przez Komisję Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska (uchwała 14/2019 z dn. 24.04.2019) [1]. Zakrzówek obejmuje mozaikę siedlisk o zróżnicowanym charakterze, będących środowiskiem życia rzadkich i chronionych gatunków – niezwykle istotnym m.in. w kontekście trwającego obecnie wielkiego wymierania gatunków, zagrażającego stabilności ziemskich ekosystemów [2]. Niestety, prace planowane w ramach w/wym. inwestycji stanowią poważne zagrożenie dla przyrody tego obszaru [3].  

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska postuluje między innymi rezygnację z poszerzenia ul. Wyłom, konstrukcję progów zwalniających oraz przepustów dla płazów i innych małych zwierząt, ograniczenie zakresu planowanego sztucznego oświetlenia, zmianę lokalizacji projektowanego placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu, objęcie czynną ochroną zarastającej murawy kserotermicznej oraz umieszczenie tablic edukacyjnych i ostrzegawczych, informujących o walorach przyrodniczych Zakrzówka i możliwych dla nich zagrożeniach. Jako środowisko naukowe zdecydowanie popieramy powyższe oraz pozostałe postulaty, omówione i uzasadnione szczegółowo w uchwale KDO [1]. Ich realizacja pozwoli zminimalizować ingerencję w przyrodę Zakrzówka tak, aby przybliżając i udostępniając ją ludziom, zapewnić jej samej przetrwanie.

Naukowców chcących poprzeć apel prosimy o wysłanie e-maila na adres petycje[małpa]naukadlaprzyrody.pl, z tytułem: „Popieram apel środowiska naukowego w sprawie ochrony krakowskiego Zakrzówka” i treścią wg schematu: tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko (jak na poniższej liście). Pozostałe osoby zapraszamy do podpisania petycji zamieszczonej tutaj.

1. prof. dr hab. Wiesław Babik, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2. dr Zofia Prokop, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

3. dr hab. Paulina Kramarz, prof. UJ, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

4. dr Justyna Kierat

5. dr Marta Labocha-Derkowska, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie​

6. dr hab. Karolina Bącela-Spychalska, prof. UŁ, Katedra Zoologii
Bezkręgowców i Hydrobiologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,
Uniwersytet Łódzki

7. dr Joanna Kajzer-Bonk, Instytut Ochrony Przyrody PAN; Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Kraków

8. mgr Katarzyna Dudek, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

9. Prof. dr hab. Paweł Koteja, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

10. mgr Monika Opałek, Instytut Nauk o środowisku, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

11. dr hab. Marcin Czarnołęski, prof. UJ, Instytut Nauk o Środowisku, 
Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

12. dr Bartłomiej Gołdyn, Zakład Zoologii Ogólnej, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

13. dr hab. Nuria Selva, , prof. PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

14. dr hab. Agnieszka Babczyńska, Katedra Fizjologii Zwierząt i  
Ekotoksykologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet  
Śląski w Katowicach

15. mgr Anna Sanetra, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

16. mgr Kyle Coughlan, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

17.dr Marta Kras, Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański w Gdańsku

18. mgr inż. Michał Fecowicz, Instytut Botaniki, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie  

19. dr Maria J Golab, Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

20. dr hab. Krystyna Żuwała, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

21. lic. Piotr Gąsiorek, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

22. mgr Anna Hauler, Zakład Hydrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

23. mgr Weronika Antoł, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

24. dr Mariusz Radoń, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

25. dr hab. Mariusz Jaglarz, prof. UJ, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

26. prof. dr hab. Zuzanna Setkowicz-Janeczko, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

27. mgr Aleksandra Trenk, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

28. dr Monika Bubka, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

29. dr hab. Piotr Mleczko, Instytut Botaniki, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

30. prof. dr hab. January Weiner, czł. rzeczywisty PAN, czł. czynny PAU; Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

31. dr Magdalena Herdegen-Radwan, Instytut Biologii Środowiska, Wydział Biologii, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu

32. dr Tomasz Ligęza, Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

33. dr Magdalena Kurdziel, Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemii, 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

34. dr hab. inż. Marcin Kadej, Instytut Biologii Środowiskowej, Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski

35. prof. dr hab. Andrzej Wróbel, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski

36. prof. dr hab. Mariusz Cichoń, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

37. prof. dr hab. Ryszard Laskowski, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział
Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

38. dr inż. arch. Anna Staniewska, Instytut Architektury Krajobrazu, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska

39. dr hab. Dariusz Wysocki, Wydział Biologii, Uniwersytet Szczeciński

40. dr hab. Łukasz Michalczyk, prof. UJ, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

41. dr hab. Renata Świergosz-Kowalewska, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

41. dr hab. Wiktor Kotowski, Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, Instytut Botaniki, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

42. dr hab. Paweł Koperski, prof. ucz., Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

43. dr hab. inż. Jan Urban, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków

44. prof. dr hab. Piotr Skubała, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

45. dr Małgorzata Bieńkowska-Wasiluk, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski

46. prof. zw. dr hab. Dariusz Tarnawski, Pracownia Biologii Konserwatorskiej i Ochrony Bezkręgowców, Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, Instytut Biologii Środowiskowej, Wydział Nauk Biologicznych; Uniwersytet Wrocławski

47. prof. dr hab. Michał Grabowski, Katedra Zoologii Bezkręgowców i
Hydrobiologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

48. dr hab. Katarzyna Knapczyk-Stwora, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

49. prof. dr hab. Krzysztof Janeczko, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

50. mgr. Carlos Bautista Leon, Instytut Ochrony Przyrody, Zakład Ochrony Fauny – Zespół badawczy Ekologia integracyjna i stosowana, Polskiej Akademii Nauk

51. mgr Agata Olszewska, Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemii, 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

52. dr hab. Wojciech Bąba, Instytut Botaniki, Wydział Biologii Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

53. prof. dr hab. Bartosz Płachno, Instytut Botaniki, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie​

54. Dr Piotr Dąbrowski, Wydział Turystyki i Rekreacji, AWF, Kraków

55. prof. dr hab. Michał Woyciechowski, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

56. dr hab. n. biol. Adam Stebel, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

57. mgr Aleksandra Kolanek, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego; wiceprezes Towarzystwa Herpetologicznego NATRIX

58. mgr Stanisław Bury,  Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

59. dr inż. Sławomir Zieliński, Klub Przyrodników

60. lic. Witold Morek, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

61. Dr Mateusz Płóciennik, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, ul. Banacha 12/16 Łódź 90-237, Polska

62. dr Artur Pliszko, Instytut Botaniki, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

63. dr Anna Maria Łabęcka, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

64. dr Aleksandra Walczyńska, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

65. dr Dominika Chmolowska, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN

66. dr hab. Piotr Nowicki, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

67. prof. dr hab. Piotr Zieliński, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki68.

68. dr inż. arch. kraj. Kasper Jakubowski, Fundacja Dzieci w Naturę i Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu69.

69. prof. dr hab. Bartosz Płachno, Instytut Botaniki, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

70. dr Szymon Śniegula, Instytut Ochrony Przyrody PAN

71. dr hab. Witold Piskorz, prof. UJ, Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział 
Chemii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

72. dr Małgorzata Strzałka Katedra Fizjologii Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

73. dr hab. Joanna Galas Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

74. mgr Natalia Szabla, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

75. mgr Zuzanna Pestka, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

76. dr hab. Wojciech Fiałkowski, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

77. mgr Aleksandra Piontek, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

78. dr hab. Agnieszka Pajdak-Stós, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

79. Prof. dr hab. Małgorzata Latałowa, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

80. dr hab. Szymon Zubek, prof. UJ, Instytut Botaniki, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

81. dr hab. Maria Barbacka, Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

82. mgr Zuzanna Wikar, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

83. prof. dr hab. Wojciech Witaliński, emerytowany pracownik Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

84. dr inż. Lech Buchholz, Dział Monitoringu, Badań i Analiz, Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie.

85. Dr hab. Joanna Gorecka-Kalita, Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

86. prof. dr hab. Zbigniew Dzwonko, prof. emeryt., Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński.

87. mgr Joanna Palka, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

88. dr inż. Janusz Zyśk , Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

89. dr inż. Anna Milewska, adiunkt, Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

90. dr inż. Aleksandra Siewiorek, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego, Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

91. dr inż. Tomasz Knioła, Klub Przyrodników Koło Poznańskie

92. Mgr inż. Ewa Słupek, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Akademia 
Górniczo-Hutnicza

93. dr inż. Marta Wójcik, Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

94. dr inż. Tadeusz Solecki , Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu, Akademia 
Górniczo-Hutnicza w Krakowie

95. prof. dr hab. Hanna Kmita, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

96. mgr Igor Siedlecki, Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji, Uniwersytet Warszawski

97. dr inż. Grażyna Domanska, Akademia Górniczo-Hutnicza im S. Staszica w Krakowie

98. dr hab. inż. Tadeusz Olkuski, Wydział Energetyki i Paliw, Akademia 
Górniczo-Hutnicza w Krakowie

99. dr Magdalena Jarzębowska, Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie

100. dr Piotr Zieliński, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

101. Mgr inż. Wioletta Więcław, Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

102. Dr hab. inż. Dariusz Więcław, prof. nadzw., Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

103. Dr inż. Elżbieta Wojna-Dyląg; Katedra Inżynierii Naftowej, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie

104. dr Agnieszka Moos-Matysik, inż., Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

105. dr Radosław Tyrała, Wydział Humanistyczny AGH

106. dr hab. Dominika Włoch-Salamon, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

107. mgr inż. Michał Maruta, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, AGH w Krakowie

108. dr Dorota Kidawa, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

109. prof. dr hab. Jan Kozłowski, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

110. mgr Łukasz Berlik, Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze

111. Mgr Marta Szurlej, Instytut Biologii Ssaków, Polska Akademia Nauk

112. Dr hab. Krzysztof Kujawa, Instytut Środowiska Rolniczego  

113. mgr Adrian Piróg, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Leśnego PAN 

114. dr inż. Rafał Janus, Katedra Technologii Paliw, Wydział Energetyki i  
Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie 

115. dr hab. Beata Kowalska prof. UJ, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

116. mgr Anna Ratecka, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński 

117. mgr Elżbieta Jędrzejczak, Instytut Botaniki, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Źródła:

[1] https://naukadlaprzyrody.files.wordpress.com/2019/06/uchwala-kdo-nr-14-2019-ws.-projektu-zagospodarowania-parku-zakrzowek.pdf

[2] https://www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment#_By_the_Numbers

[3] https://naukadlaprzyrody.pl/2019/06/09/rewitalizacja-zagraza-przyrodzie-krakowskiego-zakrzowka/

 

 

 

2 Trackbacks / Pingbacks

  1. „Rewitalizacja” zagraża przyrodzie krakowskiego Zakrzówka – Nauka dla Przyrody
  2. Rewitalizacja – jak zepsuć dobrą ideę [felieton] – Nauka dla Przyrody

Możliwość komentowania jest wyłączona.