Ważne

Dziekani wydziałów przyrodniczych apelują do Prezydenta, Premier oraz Ministra Środowiska

Bug - przykład nieuregulowanych rzek, mających wielkie znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Fot. Krzysztof Kujawa

W liście do Prezydenta, Premier oraz Ministra Środowiska dziekani apelują o zaprzestanie nadmiernej eksploatacji zasobów przyrodniczych Polski. Zwracają uwagę na społeczno-ekonomiczne koszty degradacji środowiska naturalnego i domagają się wypracowania rozważnych strategii gospodarowania polską przyrodą, łączących użytkowanie z ochroną.
W liście wyeksponowano m. in.:

  • zagrożenia dla Puszczy Białowieskiej, związane z cięciami, prowadzonymi tam wbrew bardzo licznym głosom naukowców z Polski i z zagranicy,
  • zagrożenia dla ekosystemów dużych polskich rzek, związane z aktualnymi planami rozwoju żeglugi śródlądowej.

Do tej pory uchwały, które wyrażają poparcie tego listu, przyjęły Rady następujących wydziałów:

  • Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
  • Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
  • Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego
  • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Przedstawiciel sygnatariuszy przekaże list (w j. angielskim) uczestnikom 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, która odbędzie się na początku lipca w Krakowie. List został napisany w ramach Konferencji Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich.

Pełna treść listu dostępna jest tutaj.

1 Trackback / Pingback

  1. Projekt budowy stopnia na Wiśle poniżej Włocławka – Nauka dla Przyrody

Możliwość komentowania jest wyłączona.