Ważne

Wezwanie do zakończenia hodowli przemysłowej

Ponad 200 wybitnych osób zjednoczyło się w międzynarodowym liście otwartym, aby wezwać światowych przywódców na konferencji klimatycznej COP27 do położenia kresu rolnictwu przemysłowemu i przekształceniu naszego globalnego systemu żywnościowego.
Wśród międzynarodowych nazwisk naukowców, takich jak dr Jane Goodall, profesor Peter Singer, profesor Frans de Waal, dr Carl Safina, znaleźli się też hollywoodzcy aktorzy i aktorki: Brian Cox, Eva Green oraz liderzy biznesu i milionerzy: Seth Goldman z Beyond Meat oraz Dale Vince. List został podpisany także przez polskich naukowców oraz aktora Marcina Dorocińskiego i aktorkę Maję Ostaszewską.
List Otwarty podkreśla pilną potrzebę przekształcenia naszego globalnego systemu żywnościowego i wzywa światowych przywódców do zawarcia Globalnego Porozumienia w sprawie żywności i rolnictwa na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. List został przygotowany przez międzynarodową organizację Compassion in World Farming oraz jej polski oddział Compassion in World Farming Polska.
W liście czytamy:
Jeśli społeczność globalna ma osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju, cele Porozumienia Paryskiego oraz cele Konwencji o Różnorodności Biologicznej, należy podjąć działania, aby zakończyć intensywną hodowlę przemysłową. Od zanieczyszczenia środowiska po kryzys klimatyczny i wymieranie dzikich gatunków. Od okrucieństwa wobec zwierząt po głód i niedożywienie ludzi. Przyjrzyjcie się dowolnemu globalnemu wyzwaniu, a zobaczycie, że u jego podstaw leży żywność i sposób jej produkcji. System oparty na nadprodukcji i niezdrowej żywności jest wspierany przez intensywne metody uprawy. Sektor hodowlany wytwarza więcej gazów cieplarnianych niż bezpośrednie emisje pochodzące ze wszystkich światowych samolotów, pociągów i samochodów razem wzięte. Musimy podjąć natychmiastowe działania, w przeciwnym razie intensywna hodowla zwierząt zagrozi naszemu przetrwaniu. Potrzebujemy transformacji systemu żywnościowego. Ludzie, zwierzęta i nasza planeta nie mogą już dłużej czekać.
Organizacja Compassion in World Farming Polska opublikowała wcześniej podczas COP27 także wyniki swojego nowego sondażu przeprowadzonego przez YouGov [red.: sondaż można przeczytać tutaj]. Badanie zostało jednocześnie przeprowadzone w 13 krajach, a wyniki z Polski są powyżej średniej światowej. Polki i Polacy zapytani o stosunek do hodowli przemysłowej są zgodni i świadomi: hodowla przemysłowa zwierząt stawia zyski ponad środowisko i ochronę klimatu (65%), zdrowie ludzi jedzących produkty zwierzęce (65%) oraz dobrostan zwierząt (aż 72%).
„Nasz list otwarty wysyła jasny komunikat do światowych przywódców: bez zakończenia hodowli przemysłowej i przekształcenia naszego systemu żywnościowego niemożliwe będzie osiągnięcie celów klimatycznych i neutralności klimatycznej ponieważ jedna trzecia produkcji gazów cieplarnianych jest spowodowana produkcją i konsumpcją żywności. Do tego aż 75% emisji z rolnictwa pochodzi tylko z hodowli zwierząt. Badania jasno pokazują, że bez podjęcia konkretnych działań, emisje z produkcji żywności i rolnictwa znacznie wzrosną i bardzo utrudnią osiągnięcie celów Porozumienia Paryskiego. Światowi przywódcy muszą zająć się na poważnie tym tematem ponieważ zbyt długo był on spychany na margines. Czas przełamać tabu” – skomentowała Małgorzata Szadkowska, prezeska fundacji Compassion in World Farming Polska oraz ekspertka Climate Leadership powered by UN Environment.”

Kontakt dla mediów: Małgorzata Szadkowska, malgorzata.szadkowska@ciwf.pl; Tel. +48 606 510 911. Compassion Polska jest częścią międzynarodowej organizacji Compassion in World Farming, której misją jest zakończenie przemysłowego chowu zwierząt. Organizacja działa na rzecz

Pełna treść listu wraz z listą sygnatariuszy tutaj.

Tutaj można podpisać petycję.


Polecamy też:

Żywność czy środowisko naturalne?

Przemysłowe hodowle zwierząt – środowiskowa i etyczna katastrofa

Cykl, tutaj pierwsza część: W niewoli cz. 1. Istoty czujące

Rolnictwo wpływa na klimat, klimat wpływa na rolnictwo.

Książka „Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk”

Czy nasza Planeta będzie w stanie wyżywić kolejne miliardy Homo sapiens?