Ważne

Wody i mokradła

Ochrona rzek, jezior, strumieni, mokradeł, rozlewisk i bagien. Ekologia i ochrona przyrody Bałtyku. Również hydrotechnika: zapory, zapobieganie powodziom i łagodzenie skutków suszy.